Ngày giáp Tết trong chùa có tượng Phật nằm khổng lồ

Sư Minh (phải) đang tu học tại chùa và nhì sư khác tước lá cây mai tứ quý. Mai tứ quý là cây lâu năm đặc trưng chơi Tết ở miền Nam, , trồng càng già, càng cỗi mới càng đẹp và quý.

Phía sau các nhà sư là bảo tháp, một những nơi du khách thích tham quan nhất ở chùa Som Rong. Bảo tháp có tứ hướng và tứ lối đi đại diện của từ, bi, hỷ, xả. Dọc nhì bên lối dẫn lên bảo tháp được trang trí hình tượng rắn thần Naga và hoa văn Khmer. Trong tháp là tượng Phật Thích Ca đang ngồi thiền.