bờ đại dương 'ẩn náu' trong hang động


bờ đại dương kỳ lạ Playa del Amor nằm gọn trong một quần đảo, nơi du khách không thể phát hiện từ ngoài nhưng mà chỉ có thể thấy từ trên cao.