Tag Archives: 90s

A Walking Tour of Xela, Guatemala (Quetzaltenango)

Walking around the beautiful, pleasant city of Xela, Guatemala (Quetzaltenango). Feel like reading something fun, adventurous and inspiring? “Following My Thumb” by Gabriel Morris features 26 adventure travel stories from around the world: Or, Gabriel’s practical travel guidebook, “Gabe’s Guide to Budget Travel”, is just $10 on Amazon! Click here …

Read More »

Chuyện cà phê của chàng trai đam mê đến đau bao tử

Nhận ra đúng đam mê, mỗi ngày đi làm với Lân đều như đi chơi, uống cà phê tới mức bao tử bị đau cũng không thấy chán. “Thích uống cà phê là một chuyện, còn thử mấy chục loại cà phê mỗi ngày lại là chuyện khác”, đó là …

Read More »