Tag Archives: thailand

Mở cửa Phú Quốc và kinh nghiệm từ ‘Hộp cát Phuket’

Mở cửa ở Phú Quốc nên được đặt trong kế hoạch phục hồi du lịch tổng thể và cần có kịch bản dài hạn, chi tiết hơn. Đây là đề xuất của thạc sĩ Đặng Mạnh Phước – nhà đồng sáng lập và giám đốc Công ty nghiên cứu và …

Read More »