Những cổ vật Chămpa ở Sài Gòn

Bệ thờ chín vị thần trong Ấn Độ giáo được làm bằng đá từ thế kỷ thứ 10, được tìm thấy ở Quảng Nam. Cho tới nay, đây là bức phù điêu duy nhất cùng tạc niều vị thần của người Chămpa được tìm thấy. Do chiến tranh nên nhiều tượng thờ thần của người Chăm cổ đều bị chặt đầu vì đây được ví như biểu tượng cho thần quyền của một gia.

Phía trên ở góc bên trái là tượng Shiva, cũng bị mất phần đầu, có niên đại khoảng thế kỷ 9 -10. Shiva là một trong ba vị thần vô thượng của Ấn Độ giáo (Vishnu, Brahma và Shiva), tượng trưng cho sự hủy diệt. Thần Brahma tượng trưng cho sáng tạo, còn Vishnu là thần bảo hộ.

Tượng đá có hình thân người đầu voi là thần Ganesha được tìm thấy ở Quảng Nam thế kỷ 7. Thần Ganesha là tượng trưng của tài trí, hạnh phúc và thành công, là con của thần Shiva.

READ  Quốc gia nào đón năm 2021 trước tiên và sau cuối?

About bachnv

Check Also

Ảnh phong cảnh góc rộng đẹp nhất thế giới 2021

Cuộc thi ảnh góc rộng quốc tế EPSON 2021 mới công bố kết quả và …