Tag Archives: ghế lexor

Chủ tiệm "chịu chơi", kết hợp tiệm nail với bar rượu | NAILS TODAY SHOW | S5 EP9

ℹ️ 𝐍𝐚𝐢𝐥𝐬 𝐓𝐨𝐝𝐚𝐲 𝐒𝐡𝐨𝐰 𝐛𝐲 𝐃𝐢 𝐀́𝐢 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐒𝐚̂𝐦 là chương trình remodeling miễn phí tiền công cho các chủ tiệm muốn được remodel và trang trí lại salon nail. Lý do Hồng Sâm nhận làm không công một phần vì muốn giúp đỡ các chủ tiệm người Việt Nam …

Read More »