Tag Archives: dulich

Beznxofsz|Travel English|#5 Chỉ đường.

Beznxofsz|Travel Enghlish|#5 Chỉ đường. Dù đứng thứ hai về lượng người sử dụng sau tiếng Trung, Anh ngữ vẫn là thứ tiếng chúng ta có thể dùng trên diện rộng nhất, tại nhiều quốc gia nhất. Ngoài Anh, có đến hơn 60 quốc gia xem tiếng Anh là ngôn ngữ …

Read More »