Tag Archives: du lịch tây nguyên

Lâm Đồng gắn bảo tồn văn hoá với du lịch | VTC Now

VTC Now | Lâm Đồng sở hữu nhiều tài nguyên hiện hữu để phát triển du lịch, trong đó nét độc đáo từ bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc Mạ, K’Ho, Chu Ru, M’Nông… bản địa là một trong những yếu tố để thu hút du …

Read More »