Địa đạo dài 32 km ẩn dưới đình làng

Từ nhị căn hầm này, tháng 5/1965, quân nhân, du kích và người dân đào địa đạo để trú ẩn, nuôi giấu cán bộ, tới năm 1967 hoàn thành. “Trong nhị năm đã đào được 32 km, rộng 0,5-0,8 m, cao 0,8-1m. Tuyến địa đạo trở thành thành trì vững chắc giúp quân dân Kỳ Anh tổ chức phản công, tập kích địch bất thần khi chúng càn quét”, ông Huỳnh Kim Ta, Ban thống trị di tích địa đạo Kỳ Anh, cho biết.