Chiếc bánh vòng dát vàng 130 USD


Chiếc bánh vòng dát vàng 24K với nhân kem từ vanilla Madagascar bán kèm trong hộp đựng và dao dĩa có giá 130 USD.