Vietjet đón những hành khách trước tiên năm Tân Sửu

Năm qua, đương đầu với thử thách do tác động do Covid-19, Vietjet vẫn đạt kết quả kinh doanh khả quan, có bước phát triển mới trong hoạt động khai thác, tự phục vụ tại Nội Bài, nâng cao chất lượng bay…