Du khách trượt vấp ngã khi leo Vạn Lý Trường Thành


Một du khách vấp ngã và “trượt bằng mông” một đoạn dài vì leo tới đoạn trơn giữa trời tuyết rơi ở Vạn Lý Trường Thành.