đại dương vàng Ngải Thầu


Đầu tháng 9 hàng năm, “thung lũng mây” Ngải Thầu lại thu hút du khách vì màu lúa vụ hè thu rực vàng độ cao hơn 2.000 m.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *