Toilet người ngoài nhìn thấu bên trong


Toilet trong suốt được đặt trong nhị công viên ở Tokyo, nhằm xóa bỏ thành kiến rằng nhà vệ sinh công cộng luôn dơ bẩn, bốc mùi và đáng sợ.