Chàng trai dắt chó cưng đi bộ vòng quanh toàn cầu


Suốt 5 năm qua Tom Turcich và Savannah đã cùng nhau đi bộ qua hơn 18.000 km qua 35 quốc gia với các loại địa hình khác nhau.

One thought on “Chàng trai dắt chó cưng đi bộ vòng quanh toàn cầu

  1. Pingback: Kinh Nghiệm Đi Huế – hshwonvkrojt's Blog

Comments are closed.